A Tabula Smaragdina (Smaragdtábla) egy ókori ezoterikus irat, a hermetikus filozófia alapokmánya. A hermetikus filozófia lényegében maga a hermetika, amely az egyiptomi hagyomány és tradíciók szerint, a valóság megismerését foglalja magába. Egy olyan univerzális rendszer, amely összefoglalja az ember és a világmindenség kapcsolatát.

A táblát a hagyomány szerint egy egyiptomi sírban találtak Hermész Triszmegisztosz múmiája mellett, aki valószínűleg egyiptomi származású ember volt.

A Hermész Triszmegisztosz valószínűleg nem konkrét név, hanem beavatási fokozatot jelenthetett. Maga a tábla azonban elveszett, csak a tartalmát ismerjük hellenisztikus forrásokból. Keletkezését a Kr. e. VI. századra datálják.

A tábla csupán latin nyelven maradt fenn és tizenhárom tételmondatot foglal magába. Paracelsus szerint a tizenhárom mondat univerzális recept, mely segítségével a dolgok természetes vagy tökéletes állapotba helyezhetőek. A szöveget ugyanakkor nem vagyunk képesek mai tudásunk szerint tökéletesen értelmezni, mert a benne található analógiák olyan sokértelműek, hogy az értelmezés lehetetlenné válik.

A Tabula Smaragdina szövege Hamvas Béla fordításában:

 1. Való, hazugság nélkül, biztos és igaz.
 2. Ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van, hogy az egyetlen varázslatának műveletét végrehajtsd.
 3. Ahogy minden dolog az egyből származik, az egyetlen gondolatból, a természetben minden dolog átvitellel az egyből keletkezett.
 4. Atyja a Nap, anyja a Hold, a Szél hordozta méhében, a Föld táplálta.
 5. Ő a théleszma, az egész világ nemzője.
 6. Ereje tökéletes, ha a földbe visszafordul.
 7. Válaszd el a Tüzet a Földtől, a könnyűt a nehéztől, tudással, szenvedéllyel.
 8. A földről az égbe emelkedik, aztán ismét a földre leszáll, a felső és az alsó erőket magába szívja. Az uralmat az egész világ fölött így nyered el. E perctől fogva előled minden sötétség kitér.
 9. Minden erőben ez az erő ereje, mert a finomat és a nehezet áthatja.
 10. A világot így teremtették.
 11. Ez az átvitel varázslata, és ennek ez a módja.
 12. Ezért hívnak Hermész Triszmegisztosznak, mert a világegyetem tudásának mindhárom része az enyém.
 13. Amit a Nap műveleteiről mondtam, befejeztem.

A szöveg tehát elég sok asszociációs lehetőséget foglal magába, elsősorban ezért kezdett el érdekelni. Bár Hamvas Béla a tábláról szóló filológiai fejtegetésében azt írja, hogy különösen naivitás kell ahhoz, hogy az ember a művek restaurációjában hinni tudjon, hiszen

a Tabula Smaragdina világa számunkra helyreállíthatatlanul elmúlt, mégis azt gondolom, a művészet képes az intuitív reflexiókra is, így ezen érvek szóltak végül a szöveg megzenésítése mellett.

A kompozícióm kísérletet tesz arra, hogy a közönség időérzékelését folyamatosan lelassítsa majd végül kikapcsolja. Ennek elsődleges oka, hogy Louis Andriessen De Tijd (Az idő) című darabja erős hatással volt rám. Ebben a kompozícióban a zenei folyamatok klasszikus időviszonyai felborulnak. Művem apparátusa közel azonos Andriessen darabjával, azzal a különbséggel, hogy nem használok cimbalmot, hammond orgonát és basszusgitárokat. A női kar helyett pedig csak egy szoprán szólista énekel.

A darab a Papageno.fm műsorán is hallható.

A szoprán énekes jobb és bal oldalán egy-egy azonos hangszerekből álló kamarazenekar található. A két zenekar a kompozícióm nagy részében puha, halk és statikus akkordtömbökkel kíséri a szólistát. A két zenekar akkordjai folyton egymásba fonódnak, erősítve ezzel az elmosódottság érzetét – mintha egy impresszionista festményt hallgatnánk. A szólista tematikus anyagai ehhez képest erősen kontúrosak és konkrétak. A zenekar minden megmozdulása a szólista által elénekelt szöveg manifesztációja.

A kompozícióhoz készülőben van egy videoklip, amelyet a MARTON DESIGN produkció készít. Az animáció a naprendszer bolygóit fogja végigjárni, amelyben Bella Márton a NASA által készített képeket kelti életre.